Сайт
Харьковского
Союза Русского Народа

 

Новая версия сайта -
здесь: srn.kharkov.ua
Ваша почта на srn.kharkov.ua

Логин:
Пароль:

(что это)

Поиск

Искомое.ru
Мининская копейка

Мининская копейкаСРН Харьков
ЯндексЯндекс. ДеньгиХочу такую же кнопку

Наши счета для пожертвований на деятельность ХСРН

WebMoney
Z160126534205
U231489786632
R230925842421

Yandex.Деньги
41001773609615


Приватбанк Украины
Реквизиты платежа:
Получатель: ПАО КБ ПриватБанк.
Код получателя (ОКПО, ЕГРПОУ): 14360570.
Код банка получателя (МФО): 305299.
Счет получателя: 29244825509100.
Назначение: для пополнения карты/счета № _____
(подставить из нижеприведенных в зависимоси от валюты),
Зарубин Олег Владимирович

карты/счета (подставлять вместо ___):
карта:
4627081712048946 UAH (в гривнях)
(с карточки Приватбанк
можно переводить напрямую)
счета:
6762462628132521 UAH (в гривнях)
6762462629537553 USD (в долл.США)
6762462629064400 EUR (в евро)

Райффайзенбанк Аваль Украины
Реквизиты платежа:
Получатель: ПАО «Райффайзенбанк Аваль»г.Харькова
Код получателя (ОКПО, ЕГРПОУ): 14305909
Код банка получателя (МФО): 380805
Счет получателя: 26200246521 (в гривнях)
Назначение: «Материальная помощь»,
для Канунникова Виталия Алексеевича

Почтовые переводы Укрпочтой
Реквизиты платежа:
61001, Украина, г.Харьков,
а/я 880
Канунникову Виталию Алексеевичу
Назначение: «Пожертвование»

Наши
баннеры

Баннер 100х100


Белый Харьковъ - сайт Харьковского Союза Русского Народа.
Баннер 88х31


Белый Харьковъ - сайт Харьковского Союза Русского Народа.Новости

19:27

Решение Богословско-канонической комиссии при Священном Синоде Украинской Православной Церкви по проблеме соблюдения прав граждан в связи с введением

В мире активно идет процесс глобализации, который кардинально меняет жизнь не только каждого человека, но и внутреннее устройство отдельно взятых государств. Ратифицируются международные Конвенции и другие документы, не соответствующие интересам государства и его граждан. Создается так называемое информационное общество, в котором человек становится не только контролируемым, но и управляемым извне элементом автоматизированной электронной системы.

У світі активно йде процес глобалізації, який кардинально змінює життя не лише кожної людини, але й внутрішній устрій окремо взятих держав. Ратифікуються міжнародні Конвенції та інші документи, що не відповідають інтересам держави та її громадян. Створюється так зване інформаційне суспільство, в якому людина стає не тільки контрольованою, а й керованою ззовні елементом автоматизованої електронної системи.

Православна Церква протягом багатьох років у своїх офіційних рішеннях застерігає від бездумного використання нових технологій. Принципова позиція Церкви з цього питання викладена у виступі Святішого Патріарха Московського і всієї Русі Алексія II на черговій сесії Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ - 02.10.07 р. м. Страсбург):

«...Технологічний прогрес по-новому ставить питання про права людини. І віруючим людям є що сказати стосовно питань біоетики, електронної ідентифікації та інших напрямків розвитку технологій, які викликають занепокоєння багатьох людей. Людина повинна залишатися людиною - не товаром, не підконтрольним елементом електронних систем, не об'єктом для експериментів, не напівприродним організмом. Ось чому науку і технології також не можна відокремити від моральної оцінки їх цілей і їх плодів ... »

На Архієрейському Соборі 2008 року були прийняті «Основи вчення РПЦ про гідність, свободу і права людини». У Розділі «Громадянські й політичні права» Основ особлива увага приділяється найгострішій проблемі, яка хвилює мільйони православних громадян: впровадження нових технологій у життя кожної людини при реалізації своїх законних прав, створення безальтернативної автоматизованої системи обліку персональних даних та встановлення тотального контролю над особистістю, включаючи духовне життя людини:

« Приватне життя, світогляд і воля людей не повинні бути предметом тотального контролю. Для суспільства небезпечно маніпулювати вибором людей і їхньою свідомістю з боку владних структур, політичних сил, економічних та інформаційних еліт. Неприпустимі також збір, концентрація і використання інформації про будь-які сторони життя людей без їхньої згоди. Методи збору та обробки інформації про людей не повинні принижувати людську гідність, обмежувати свободу і перетворювати людину з суб'єкта суспільних відносин на об'єкт машинного управління. Ще більш небезпечним для свободи людини стане впровадження таких технічних засобів, які б постійно супроводжували людину або були невіддільними від її тіла, якщо їх можна буде використовувати для контролю над особистістю та управління нею» (Частина IV.7. Основ) ( http://www.mospat.ru/index.php?mid = 468).

У документах Собору констатується, що в сучасному світі права людини нерідко грубо порушуються представниками державних, транснаціональних і банківських структур. Оцінивши сучасну ситуацію в сфері дотримання прав громадян Архієрейський Собор в розділі «IV.8. Соціально-економічні права» зазначив, що земне життя неможливе без задоволення матеріальних потреб людини, і це створює необхідність щодо забезпечення соціально-економічних прав громадян, які надають можливість доступу до освіти, медичної допомоги, соціального захисту. Собор виявив занепокоєння тим, що «з посиланням на захист прав людини на практиці нерідко реалізуються такі погляди, які цілковито розходяться з християнським вченням. Християни опиняються в умовах, коли державні і громадські структури можуть примушувати, а часто вже примушують їх думати і діяти всупереч Божим заповідям, що перешкоджає досягненню найголовнішої мети в житті людини – визволенню від гріха і спасіння душі».

Церква вказує на те, що кожна людина має не лише право, але й духовний обов'язок впливати на державне та громадське життя, безпосередньо беручи участь в управлінні справами держави члени Комісії розглянули питання, що хвилюють православних громадян України

У зв'язку з прийняттям низки законодавчих актів, що викликають потік звернень громадян, які не бажають використовувати електронні засоби ідентифікації особи, члени Комісії, керуючись «Основами вчення Руської Православної Церкви про гідність, свободу і права людини», прийшли до наступних висновків:

1. Цифровий ідентифікатор

Комісія поділяє занепокоєння, викладене в офіційних документах Руської Православної Церкви. Зокрема, ще 29 грудня 2003 року у своєму Посланні Священний Синод Української Православної Церкви застерігав:

«...Царство антихриста не відбудеться без відповідної технічної бази, за допомогою якої він захоче домогтися своїх цілей ... Нинішній процес кодифікації цивільного населення безпосередньо торкається політичної і господарської діяльності громадян. Він впроваджується у формах, що мають типологічний збіг з обмеженнями апокаліптичних часів... У релігійному контексті названі дії влади здобувають апокаліптичну складову, що має розцінюватися як свідоме, або мимовільне сприяння створенню технічної бази, яка сприяє воцарінню антихриста ... ». На цей документ посилається Святіший Патріарх Кирил у своєму «Зверненні до Уповноваженого з прав людини в РФ».

Оцінку присвоєнню, прийняттю та використанню цифрових ідентифікаторів особи можна дати лише у світлі вчення слова Божого і в контексті побудови царства антихриста, адже дана проблема має значення, передусім, духовне.

Враховуючи всеосяжний характер автоматичної ідентифікації людей за єдиним світовим зразком, створення баз даних, що містять інформацію про всі сторони життя конкретної людини, відкрите закріплення в міжнародних документах способів ідентифікації шляхом вживлення в тіло людини мікрочіпів, Комісія вважає, що цифрові та літерно-цифрові ідентифікатори на сучасному етапі вже не є суто зовнішніми знаками, оскільки вони виступають аналогом християнського імені. Основою дії електронної картки є присвоєння людині та її файлу-досьє в базі даних цифрового ідентифікатора людини.

Цифровий ідентифікатор особи як засіб автоматичної ідентифікації дає можливість здійснення тотального контролю за людиною без її згоди, обмежує її свободу та перетворює з суб’єкта суспільних відносин на об’єкт машинного управління. Це невід’ємний від самої людської істоти, незмінний, довічний і посмертний атрибут, що являє собою функціональний аналог імені в новій системі соціальних відносин.

2. Універсальна соціальна карта

Універсальна соціальна карта, яка водночас є посвідченням особи, медичним полісом, водійськими правами, електронними грошима, а також наділена деякими іншими функціями, безумовно, відноситься до технічних засобів, що постійно супроводжують людину. Громадяни змушені постійно носити картку з собою і пред’являти її для надання їм соціальних, медичних, транспортних та інших послуг, а також при здійсненні усіх операцій купівлі-продажу. Отже, усі соціально важливі дії та переміщення людини автоматично фіксуються, обробляються та аналізуються електронною системою. Технічні характеристики карт дозволяють використовувати їх для контролю над людьми та управління ними, що порушує конституційні права громадян незалежно від їхніх релігійних переконань.

Універсальна соціальна карта є засобом автоматичної ідентифікації людини, що дозволяє здійснювати тотальне стеження за людиною без її згоди та обмежує її свободу. Людина потрапляє в цілковиту залежність від невідомого для неї господаря, який контролює цю систему управління. Карту легко можна використовувати для тиску на людину з метою її політичного, економічного, ідеологічного і духовного поневолення. Впровадження універсальних карт передбачає перехід на безготівкову систему розрахунків.

3. Автоматизована система обліку змінює основні принципи життя суспільства та порушує права і свободи громадян

Тотальне примушення людей до прийняття ідентифікаторів і створення Єдиної бази даних вводить людину в цілком нову історичну формацію, яка руйнує традиційне уявлення про державу і право. Побудова електронного мережевого суспільства грубо порушує конституційні права всіх громадян, незалежно от їх релігійних чи інших переконань.

4. Необхідність захисту соціальних, економічних, політичних та інших прав громадян

Значна кількість громадян України відмовляється від документів і систем обліку, заснованих на використанні цифрових ідентифікаторів, штрихового кодування, особистих номерів, мікрочіпів. Неприпустимо, щоб ця частина населення була позбавлена загально визнаних прав людини, соціальних благ, можливості вільно переміщуватися, права розпоряджатися власністю та інших прав, - через відсутність електронних документів. Задля уникнення подібної ситуації необхідне законодавче забезпечення прав згаданих громадян. Твердження про неможливість обліку фізичних осіб-платників податків без цифрової ідентифікації спростовується тим фактом, що Державний реєстр виборців створений та діє без її використання.

Комісія підкреслює важливість та актуальність положень викладених у Постанові Архієрейського Собору РПЦ (2011 р.) «Про питання внутрішнього життя та зовнішньої діяльності РПЦ» (розділ «Церква і суспільство»), щодо забезпечення добровільності, стосовно використання електронних засобів ідентифікації громадян, в тому числі й універсальних електронних карт, і необхідності альтернативи електронним засобам контролю та можливості користуватися традиційними, звичними засобами посвідчення особи при отриманні соціальних благ чи інших контактах з державою. Дискримінація людей, що не приймають електронних засобів ідентифікації особи, є неприпустимою.

5. Про небезпеку для держави

Комісія вважає обґрунтованим занепокоєння, висловлене у Зверненні Блаженнішого Митрополита Володимира до керівництва України від 17 березня 2010 року про неприпустимість кодифікації людей з моменту народження та небезпеку запровадження уніфікованого документа – електронної соціальної карти. Це створює умови для стеження за людиною і можливості духовного, ідеологічного, політичного та економічного маніпулювання нею, внаслідок чого, вона втрачає Богом даровану свободу. Під загрозою опиняється не лише свобода громадян, але й незалежність держави (http://orthodox.org.ua/ru/node/6856).

Необхідно констатувати, що всіма інформаційними потоками, пов’язаними з передачею персональних даних про громадян України, керують західні операційні системи і системи управління базами даних, які ледь не щомісяця оновлюють свої версії та закриті коди по мережі Інтернет в оперативному режимі. Усе вище наведене беззаперечно свідчить про колосальну загрозу національній безпеці України.

Давно існують комп'ютерні системи обліку та електронних платежів, які не вимагають обов'язкової електронної ідентифікації громадян. Інформація про прізвище, ім'я та по батькові, дату народження та адресу проживання, - у своїй сукупності досить унікальна, щоб забезпечити ідентифікацію будь-якої особи. Разом із тим, використання подібних систем не дозволяє здійснювати автоматичну ідентифікацію «біологічних об'єктів», вести тотальне стеження за кожною людиною і, відповідно, здійснювати жорстке управління суспільством. У даному випадку неможливо використовувати досягнення технічного прогресу для поневолення одних людей іншими.

Висновки комісії

1. Процес побудови мережевого, інформаційного суспільства можна об’єктивно оцінювати лише у світлі вчення Слова Божого. Преподобний Іустин (Попович) пише: «…Світ змінюється, але не змінюється Церква; не змінюється її вічна Божественна Істина, її вічна Божественна Правда, її вічне Божественне Євангеліє, її вічні Божественні засоби для спасіння віруючих. Вони не змінюються, оскільки не змінюється Господь Іісус Христос ... Церквою вічність присутня у часі, щоб час нею освячувався, оновлювався, поєднувався з вічністю і рівнявся на неї. Не вона повинна орієнтуватися на час або потурати духу часу, а, навпаки, час має керуватися нею як Вічною, і дух часу повинен їй коритися як носію Духа вічності... Бо вона - завжди Божественна, завжди Свята, завжди Апостольська, завжди Соборна, і тому ніколи не можна жертвувати Вічним заради тимчасового, Божим заради людського, Небесним заради земного... ». Святитель Іоанн Златоуст навчав: «Коли ти почуєш: " віддавай кесареві кесареве ", розумій під цим тільки те, що анітрохи не шкодить благочестю, бо все, що противне благочестю, не є вже даниною кесареві, але є даниною і оброком дияволу».

2. Глобалізація вже сьогодні охопила більшість країн світу. Ознаки, сукупність та спрямованість цих процесів можуть розглядатись як передумови для прийняття символіки та воцаріння антихриста, яке не можливе без зникнення національних держав, позбавлення волі та самобутності, як цілих народів, так і окремої людини.

3. Комісія посилається на Постанову Архієрейського Собору Руської Православної Церкви 2011 р. стосовно ставлення до цифрової ідентифікації (п.45).

4. Комісія вважає, що цифровий ідентифікатор як засіб автоматичного ототожнення дозволяє здійснювати тотальний контроль за людиною без її згоди, обмежувати її свободу, перетворювати людину з суб'єкта суспільних відносин на об'єкт машинного управління.

5. Запропонована альтернативна система обліку, зокрема за серією та номером діючого паспорта, насправді проблеми не вирішує, оскільки є різновидом ідентифікатора в автоматизованій системі обліку і Єдиній базі даних.

6. Введення в Україні автоматизованих засобів цифрової та біометричної ідентифікації людини не є нагальною необхідністю, а навпаки, являє загрозу інформаційній безпеці країни і її громадян. Комісія вважає неприпустимим створення Єдиної електронної бази даних населення України, тому що побудова тотальної системи електронного обліку, контролю та управління людьми, на основі присвоєння їм цифрових ідентифікаторів, порушує основні природні права і свободи особистості, незалежно від релігійних переконань громадян.

7. Використання біометричних даних людини, з метою її ідентифікації, імплантацію ідентифікаційних мікро- та наноелектронних пристроїв в тіло та мозок людини, нанесення на її тіло будь-яких міток, незалежно від використовуваної системи збору та обробки персональних даних, визнати неприйнятним.

8. Комісія вважає неприйнятним запровадження та реалізацію в Україні тих міжнародних договорів та угод, які порушують загальновизнані права та свободи людини.

9. Комісія пропонує затвердити дані висновки у якості офіційної позиції Української Православної Церкви та довести цю позицію (стосовно цифрової та біометричної ідентифікації) до центральних та місцевих органів виконавчої влади, а також духовенства, чернецтва та мирян Української Православної Церкви.

10. Комісія пропонує Священноначаллю Української Православної Церкви звернутися до повноважних державних органів з проханням розглянути питання про законодавче закріплення права громадян відмовлятись від електронної ідентифікації особи. Фізичні особи-платники податків, які через свої релігійні чи інші переконання відмовляються від прийняття цифрового чи будь-якого іншого ідентифікатора, повинні мати можливість обліковуватись за вичерпним переліком персональних даних, що включає в себе: прізвище, ім’я, по батькові, дату народження та місце проживання, - без використання цифрових ідентифікаторів, штрихового кодування, мікрочіпів та інших методів автоматизованої ідентифікації.

 

Голова Комісії

Секретар Комісії

 

17 березня 2011 р.

Київська Духовна Академія


Источник: http://www.r-u.org.ua/pravoslavie/4313-news.html

Перевод на русский язык

Решение Богословско-канонической комиссии при Священном Синоде Украинской Православной Церкви по проблеме соблюдения прав граждан в связи с введением новейших технологий при идентификации человекаВ мире активно идет процесс глобализации, который кардинально меняет жизнь не только каждого человека, но и внутреннее устройство отдельно взятых государств. Ратифицируются международные Конвенции и другие документы, не соответствующие интересам государства и его граждан. Создается так называемое информационное общество, в котором человек становится не только контролируемым, но и управляемым извне элементом автоматизированной электронной системы.

Православная Церковь на протяжении многих лет в своих официальных решениях предостерегает от бездумного использования новых технологий. Принципиальная позиция Церкви по этому вопросу изложена в выступлении Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II на очередной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ - 10.02.07 г. Страсбург): «... Технологический прогресс по-новому ставит вопрос о правах человека. И верующим людям есть что сказать по вопросам биоэтики, электронной идентификации и другим направлениям развития технологий, которые вызывают обеспокоенность многих людей. Человек должен оставаться человеком - не товаром, не подконтрольным элементом электронных систем, не объектом для экспериментов, не полуискусственным организмом. Вот почему науку и технологии также нельзя отделить от нравственной оценки их целей и их плодов ...»

На Архиерейском Соборе 2008 года были приняты «Основы учения РПЦ о достоинстве, свободе и правах человека». В Разделе «Гражданские и политические права» Основ особое внимание уделяется острейшей проблеме, которая волнует миллионы православных граждан: внедрение новых технологий в жизнь каждого человека при реализации своих законных прав, создание безальтернативной системы учета персональных данных и установление тотального контроля над личностью, включая духовное жизни человека:

«Частная жизнь, мировоззрение и воля людей не должны быть предметом тотального контроля. Для общества опасно манипулировать выбором людей и их сознанием со стороны властных структур, политических сил, экономических и информационных элит. Недопустимы также сбор, концентрация и использование информации о любых сторонах жизни людей без их согласия. Методы сбора и обработки информации о людях не должны унижать человеческое достоинство, ограничивать свободу и превращать человека из субъекта общественных отношений в объект машинного управления. Еще более опасным для свободы человека станет внедрение таких технических средств, которые бы постоянно сопровождали человека или были неотделимы от его тела, если их можно будет использовать для контроля над личностью и управления ею »(Часть IV.7. Основ) (http://www.mospat.ru/).

В документах Собора констатируется, что в современном мире права человека нередко грубо нарушаются представителями государственных, транснациональных и банковских структур. Оценив современную ситуацию в сфере соблюдения прав граждан Архиерейский Собор в разделе «IV.8. Социально-экономические права » отметил, что земная жизнь невозможна без удовлетворения материальных потребностей человека, и это создает необходимость по обеспечению социально-экономических прав граждан, которые предоставляют возможность доступа к образованию, медицинской помощи, социальной защиты. Собор проявил озабоченность тем, что «со ссылкой на защиту прав человека на практике нередко реализуются такие воззрения, которые полностью расходятся с христианским учением. Христиане оказываются в условиях, когда государственные и общественные структуры могут принуждать, а зачастую уже принуждают их думать и действовать вопреки Божьим заповедям, что препятствует достижению главной цели в жизни человека - освобождению от греха и спасения души ».

Церковь указывает на то, что каждый человек имеет не только право, но и духовный долг влиять на государственное и общественную жизнь, непосредственно участвуя в управлении делами государства члены Комиссии рассмотрели вопросы, волнующие православных граждан Украины

В связи с принятием ряда законодательных актов, которые вызывают поток обращений граждан, не желающих использовать электронные средства идентификации лица, члены Комиссии, руководствуясь «Основами учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека», пришли к следующим выводам:

1. Цифровой идентификатор

Комиссия разделяет обеспокоенность, изложенное в официальных документах Русской Православной Церкви. В частности, еще 29 декабря 2003 в своем Послании Священный Синод Украинской Православной Церкви предостерегал:

«... Царство антихриста не состоится без соответствующей технической базы, с помощью которой он захочет добиться своих целей. Нынешний процесс кодификации гражданского населения непосредственно касается политической и хозяйственной деятельности граждан. Он внедряется в формах, которые имеют типологическое совпадение с ограничениями апокалиптических времен ... В религиозном контексте названные действия власти приобретают апокалиптическую составляющую, что должно расцениваться как сознательное или невольное содействие созданию технической базы, способствующей воцарению антихриста ... ». На этот документ ссылается Святейший Патриарх Кирилл в своем «Обращении к Уполномоченному по правам человека в РФ».

Оценку присвоению, принятию и использованию цифровых идентификаторов личности можно дать лишь в свете учения слова Божия и в контексте построения царства антихриста, ведь данная проблема имеет значение, прежде всего, духовное.

Учитывая всеобъемлющий характер автоматической идентификации людей по единому мировому образцу, создание баз данных, содержащих информацию о всех сторонах жизни конкретного человека, открытое закрепление в международных документах способов идентификации путем вживления в тело человека микрочипов, Комиссия считает, что цифровые и буквенно-цифровые идентификаторы на современном этапе уже не является чисто внешними знаками, поскольку они выступают аналогом христианского имени. Основой действия электронной карточки является присвоение человеку и его файлу-досье в базе данных цифрового идентификатора человека.

Цифровой идентификатор личности как средство автоматической идентификации дает возможность осуществления тотального контроля за человеком без его согласия, ограничивает ее свободу и превращает из субъекта общественных отношений в объект машинного управления. Это неотъемлемый от самой человеческого существа, неизменный, пожизненный и посмертный атрибут, который представляет собой функциональный аналог имени в новой системе социальных отношений.

2. Универсальная социальная карта

Универсальная социальная карта, которая одновременно является удостоверением личности, медицинским полисом, водительскими правами, электронными деньгами, а также наделена некоторыми другими функциями, безусловно, относится к техническим средствам, постоянно сопровождают человека. Граждане вынуждены постоянно носить карточку с собой и предъявлять его для предоставления им социальных, медицинских, транспортных и других услуг, а также при осуществлении всех операций купли-продажи. Итак, все социально важные действия и перемещения человека автоматически фиксируются, обрабатываются и анализируются электронной системой. Технические характеристики карт позволяют использовать их для контроля над людьми и управления ими, что нарушает конституционные права граждан независимо от их религиозных убеждений.

Универсальная социальная карта является средством автоматической идентификации человека, что позволяет осуществлять тотальную слежку за человеком без его согласия и ограничивает ее свободу. Человек попадает в полную зависимость от неизвестного для нее хозяина, который контролирует эту систему управления. Карту легко можно использовать для давления на человека с целью ее политического, экономического, идеологического и духовного порабощения. Внедрение универсальных карт предусматривает переход на безналичную систему расчетов.

3. Автоматизированная система учета изменяет основные принципы жизни общества и нарушающее права и свободы граждан

Тотальное принуждение людей к принятию идентификаторов и создание Единой базы данных вводит человека в совершенно новую историческую формацию, которая разрушает традиционное представление о государстве и праве. Построение электронного сетевого общества грубо нарушает конституционные права всех граждан, независимо от их религиозных или иных убеждений.

4. Необходимость защиты социальных, экономических, политических и других прав граждан

Значительное количество граждан Украины отказывается от документов и систем учета, основанных на использовании цифровых идентификаторов, штрихового кодирования, личных номеров, микрочипов. Недопустимо, чтобы эта часть населения была лишена общепризнанных прав человека, социальных благ, возможности свободно перемещаться, права распоряжаться собственностью и других прав, из-за отсутствия электронных документов. Во избежание подобной ситуации необходимо законодательное обеспечение прав упомянутых граждан. Утверждение о невозможности учета физических лиц-плательщиков налогов без цифровой идентификации опровергается тем фактом, что Государственный реестр избирателей создан и действует без ее использования.

Комиссия подчеркивает важность и актуальность положений изложенных в Постановлении Архиерейского Собора РПЦ (2011 г.) «О вопросах внутренней жизни и внешней деятельности РПЦ» (раздел «Церковь и общество»), по обеспечению добровольности, относительно использования электронных средств идентификации граждан, включая и универсальных электронных карт, и необходимости альтернативы электронным средствам контроля и возможности пользоваться традиционными, привычными средствами удостоверение личности при получении социальных благ или иных контактах с государством. Дискриминация людей, не принимающих электронных средств идентификации личности, недопустима.5. Об опасности для государства

Комиссия считает обоснованным беспокойство, высказанное в Обращении Блаженнейшего Митрополита Владимира к руководству Украины от 17 марта 2010 о недопустимости кодификации людей с момента рождения и опасность введения унифицированного документа - электронной социальной карты. Это создает условия для слежки за человеком и возможности духовного, идеологического, политического и экономического манипулирования ею, вследствие чего, она теряет Богом дарованную свободу. Под угрозой оказывается не только свобода граждан, но и независимость государства (http://orthodox.org.ua/ru/node/6856).

Необходимо констатировать, что всеми информационными потоками, связанными с передачей персональных данных о гражданах Украины, управляют западные операционные системы и системы управления базами данных, которые едва не ежемесячно обновляют свои версии и закрытые коды по сети Интернет в оперативном режиме. Все выше приведенное безусловно свидетельствует о колоссальной угрозе национальной безопасности Украины.

Давно существуют компьютерные системы учета и электронных платежей, которые не требуют обязательной электронной идентификации граждан. Информация о фамилии, имени и отчества, даты рождения и адрес проживания, - в своей совокупности достаточно уникальна, чтобы обеспечить идентификацию любого лица. Вместе с тем, использование подобных систем не позволяет осуществлять автоматическую идентификацию «биологических объектов», вести тотальную слежку за каждым человеком и, соответственно, осуществлять жесткое управление обществом. В данном случае невозможно использовать достижения технического прогресса для порабощения одних людей другими.

Выводы комиссии

1. Процесс построения сетевого, информационного общества можно объективно оценивать лишь в свете учения Слова Божьего. Преподобный Иустин (Попович) пишет: «... Мир меняется, но не меняется Церковь; не меняется ее вечная Божественная Истина, ее вечная Божественная Правда, ее вечное Божественное Евангелие, ее вечные Божественные средства для спасения верующих. Они не меняются, поскольку не изменяется Господь Иисус Христос ... Церковью вечность присутствует во времени, чтобы время ею освящалось, обновлялось, сочеталось с вечностью и равнялось на него. Не она должна ориентироваться на время или потакать духу времени, а, наоборот, время должна руководствоваться ею как Вечной, и дух времени должен ей повиноваться как носителю Духа вечности ... Ибо она - всегда Божественная, всегда Святая, всегда Апостольская, всегда Соборная, и поэтому никогда нельзя жертвовать Вечным ради временного, Божьим ради человеческого, Небесным ради земного ... ». Святитель Иоанн Златоуст учил: «Когда ты услышишь:" отдавай кесарю кесарево ", понимай под этим только то, что нисколько не вредит благочестию, ибо все, что противно благочестию, не является уже данью кесарю, но является данью и оброком дьяволу».

2. Глобализация уже сегодня охватила большинство стран мира. Признаки, совокупность и направленность этих процессов могут рассматриваться как предпосылки для принятия символики и воцарения антихриста, которое невозможно без исчезновения национальных государств, лишение свободы и самобытности, как целых народов, так и отдельного человека.

3. Комиссия ссылается на Постановление Архиерейского Собора Русской Православной Церкви 2011 об отношении к цифровой идентификации (п.45).

4. Комиссия считает, что цифровой идентификатор как метод автоматического отождествления позволяет осуществлять тотальный контроль за человеком без его согласия, ограничивать его свободу, превращать человека из субъекта общественных отношений в объект машинного управления.

5. Предложенная альтернативная система учета, в частности по серии и номеру действующего паспорта, на самом деле проблемы не решает, поскольку является разновидностью идентификатора в автоматизированной системе учета и Единой базе данных.

6. Введение в Украине автоматизированных средств цифровой и биометрической идентификации человека не является насущной необходимостью, а наоборот, представляет угрозу информационной безопасности страны и ее граждан. Комиссия считает недопустимым создание Единой электронной базы данных населения Украины, так как построение тотальной системы электронного учета, контроля и управления людьми на основе присвоения им цифровых идентификаторов, нарушает основные естественные права и свободы личности, независимо от религиозных убеждений граждан.

7. Использование биометрических данных человека, с целью его идентификации, имплантация идентификационных микро-и наноэлектронных устройств в тело и мозг человека, нанесение на ее тело любых меток, независимо от используемой системы сбора и обработки персональных данных, признать неприемлемым.

8. Комиссия считает неприемлемым введение и реализацию в Украине тех международных договоров и соглашений, которые нарушают общепризнанные права и свободы человека.

9. Комиссия предлагает утвердить данные выводы в качестве официальной позиции Украинской Православной Церкви и довести эту позицию (относительно цифровой и биометрической идентификации) в центральные и местные органы исполнительной власти, а также духовенства, монашествующих и мирян Украинской Православной Церкви.

10. Комиссия предлагает Священноначалию Украинской Православной Церкви обратиться к полномочным государственным органам с просьбой рассмотреть вопрос о законодательном закреплении права граждан отказываться от электронной идентификации личности. Физические лица-плательщики налогов, которые по своим религиозным или другим убеждениям отказываются от принятия цифрового или любого другого идентификатора, должны иметь возможность учитываться по исчерпывающим перечнем персональных данных, включающая в себя: фамилия, имя, отчество, дату рождения и место жительства, - без использования цифровых идентификаторов, штрихового кодирования, микрочипов и других методов автоматизированной идентификации.

Председатель Комиссии

Секретарь Комиссии

17 марта 2011

Киевская Духовная АкадемияСчетчикиСоюз образовательных сайтов

Яндекс цитированияbigmir)net TOP 100

Баннеры


Союз Русского 

Народа


СРН Феодосия

Страница Харьковского отдела СРН на ЗаИстину.Ру - Украина Шенгенская

Издательство Русская Идея

Портал Весь Харьков

Харьковский Портал

Украинский портАлСтаринные карты Украины и России

Председатель: Зарубин Олег Владимирович

Секретарь: Канунников Виталий Алексеевич

Адрес: 61001, Украина, г.Харьков, а/я 880


Телефон: Тел.+38 057 750-91-40

E-mail: info@srn.kharkov.ua

© Харьковская Областная Общественная Организация "С.Р.Н."

2010 г.

При перепечатке ссылка на www.srn.kharkov.ua обязательна

Сделать бесплатный сайт с uCoz